Weź udział w konsultacjach

29 04.21
Konsultacje

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza mieszkańców Miasta Hrubieszów do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nadania przez Radę Miejską w Hrubieszowie nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie i drogi krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa.

Swoje opinie możecie Państwo wyrazić w dniach od 29 kwietnia 2021 r. do 9 maja 2021 r.

  • wypełniając ankietę opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów
  • przesyłając na adres nieruchomosciatmiasto [dot] hrubieszow [dot] pl skan podpisanego formularza, który można pobrać TUTAJ
  • wypełniając i podpisując formularz, który można pobrać TUTAJ i przekazując go w wersji papierowej w zamkniętej koperciez dopiskiem „Konsultacje społeczne – nazwa ronda” za pośrednictwem poczty/kuriera/dostarczenia osobiście na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów


ANKIETA ONLINE

   ANKIETA FORMULARZ

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Hrubieszów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Konsultacje prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hrubieszowa.