1. „Historia tkana na krośnie – Ratowanie zabytków i promocja rzemiosła tkackiego”

Przyjęty
Wartość projektu
25000zł

Nr projektu: 1

Historia tkactwa hrubieszowskiego zbierana przez Magdalenę Sielicką przez ponad dwadzieścia lat, stanowi niepowtarzalny zbiór i bazę do zajęć edukacyjnych, jednak brakuje wielu sprzętów będących jeszcze w terenie (często niszczejących) do uruchomienia żywych lekcji historii np. od włókna do tkaniny. Pracownia tkacka jest jedyną tego rodzaju placówką w Polsce, która posiada zabytki tkackie, dawne wzornictwo kilimowe XVIII/XIX wiek, jednocześnie prowadząc edukację w tej dziedzinie. Tylko tutaj (w skali ogólnopolskiej) można zobaczyć i poznać technikę wykonywania kilimów kresowych. Ich historia  na ziemi hrubieszowskiej zawarta jest w publikacji autorstwa Magdaleny Sielickiej „Historia kilimowa ze Lwowa do Hrubieszowa" wydanej w 2017 roku w nakładzie około 350 szt. Jest to pierwsza publikacja po wojnie dotycząca kilimów kresowych nie licząc publikacji ze zbiorów muzealnych.
Książka ta stała się podręcznikiem dla wszystkich, którzy uczą się tkać w naszej pracowni i przez swoją wysoką jakość merytoryczną i wydawniczą jest elementem promocyjnym. Gdziekolwiek w Polsce się pojawiamy z wystawą kilimów i gobelinów zawsze są prośby o książkę, której już niestety nie mamy. Pierwszy nakład (jedyny jak dotąd) wyczerpał się bardzo szybko i szukamy wszelkich możliwości dodruku. Część nakładu książki można przeznaczyć do rozdania, natomiast część do sprzedaży, a z uzyskanych środków finansowych doposażyć pracownię.
Dodatkowo chcemy wprowadzić żywe lekcje historii, gdzie we współpracy  ze szkołami uczniowie będą mogli uczestniczyć w całym procesie tkackim. Warsztaty nie będą miały jedynie charakteru poznawczego, ale będą zachęcać też dzieci i dorosłych do kreatywności i twórczej współpracy oraz dadzą możliwość obcowania z naturalnymi surowcami (wełna , len, drewno). Projekt ma na celu wsparcie integralnego, wielowymiarowego rozwoju dzieci - poznawczego, estetycznego, emocjonalnego poprzez obcowanie z różnymi formami rzemiosła  i sztuki.Proponowane zajęcia będą miały ogromny walor dydaktyczno - wychowawczy. Warsztaty aktywizujące dzieci poprzez naukę rzemiosła prowadzone przez doświadczonych instruktorów odbywać się będą cyklicznie  w terminach ustalonych ze szkołami . Proponowane zajęcia w pracowni spełniają warunek ogólnodostępności (uczestnicy naszych zajęć to osoby w wieku od 7 do 70 lat - kobiety jak i mężczyźni).
Realizacja tego projektu to doposażenie naszej pracowni, w historyczne krosna , kołowrotki, kądziele, snowalnicę itp., które pozwolą nam na realizację zamierzonych planów co do lekcji historii oraz dodrukować książkę.
Region hrubieszowski jako jedyny w Polsce ma za sobą historię tkactwa kilimów kresowych. Tylko tutaj po drugiej wojnie światowej odtwarzano dawne wzory kilimów przywiezione ze Lwowa przez profesora Pawła Gajewskiego. Cała ta historia została zebrana w wydanej książce Magdaleny Sielickiej.
Nasz projekt uatrakcyjni ekspozycję i ofertę naszej pracowni dla zwiedzających turystów; przygotuje technicznie do sprawnego prowadzenia żywych lekcji historii o regionie i rzemiośle dla uczniów (10- 18 lat). Pracownia stanie się kolejną ważną atrakcją na mapie naszego miasta, a wystawy tkanin stąd pochodzących wraz z książką będą dużą promocją miasta w Polsce.

Proponowana lokalizacja zadania:

Hrubieszowski Dom Kultury – Historyczno-Edukacyjna Pracownia Tkacka