11. Monitoring Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Przyjęty
Wartość projektu
25000zł

Nr projektu: 11

Hrubieszowski Ośrodek Sportu jest otwarty przez cały dzień, a wszystkie urządzenia i obiekty oprócz płyty głównej boiska oraz hali sportowej udostępniane są mieszkańcom bezpłatnie. Dzięki temu każdy może przyjść na teren obiektu i poćwiczyć/pospacerować w porze, która najbardziej mu odpowiada. Powoduje to dużą frekwencję dzienną na obiektach Ośrodka oraz pozytywne opinie użytkowników wyrażane ustnie oraz poprzez ocenę obiektu  w serwisach Google oraz Facebook.
Jedynym negatywnym skutkiem powszechnej dostępności jest wandalizm, który znacznie nasilił się w 2019 r. Tylko do końca sierpnia zniszczonych zostało 90 krzesełek stadionowych wartości ok 100 zł/szt. Grupy osób przychodzą często wieczorami i korzystając z zadaszonej trybuny spożywają alkohol, często wyładowując swoją energię na wyposażeniu obiektu. Oprócz strat materialnych odstrasza to zwykłych mieszkańców od korzystania z obiektów. Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zatrudnia stróża nocnego, a koszty stworzenia takiego stanowiska pracy byłyby wyższe niż zakup i montaż jednorazowo zaawansowanego systemu monitoringu. Dodatkowo proponowany system, byłby pomocny Policji w przypadku identyfikowania osób zakłócających porządek podczas rozgrywanych meczów piłki nożnej oraz imprez masowych  i rekreacyjnych organizowanych na terenie Ośrodka. Przykład monitoringu miejskiego ulokowanego na Rynku pokazuje, że jest on potrzebny, bo pomaga  w szybkiej identyfikacji sprawców wykroczeń oraz spełnia rolę prewencyjną odstraszając potencjalnych chuliganów. Dzięki systemowi monitoringu mieszkańcy korzystający z obiektów HOSiR-u czuliby się bardziej bezpieczni,  a koszty ponoszone przez Ośrodek na naprawę zniszczonego mienia przeznaczone byłyby na rozbudowę infrastruktury służącej wszystkim użytkownikom.

Proponowana lokalizacja zadania:

Hrubieszowski Ośrodek Sportu  i Rekreacji