4. Centrum Multimedialne dla społeczności miasta

Przyjęty
Wartość projektu
25000zł

Nr projektu: 4

Zaplanowane zadanie zakłada stworzenie ogólnodostępnego centrum multimedialnego. Pozyskane pieniądze przeznaczone będą na zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zamierzonych celów, to jest działań na rzecz społeczności naszego miasta. Mając na względzie dynamiczny rozwój technologii cyfrowej  w każdej dziedzinie życia, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Projekt nasz skierowany jest do odbiorców bez względu na wiek  i status społeczny, a polegać on będzie na przeprowadzeniu cyklicznych szkoleń  i kursów w zakresie podstaw obsługi komputera, aplikacji Office, poruszania się w wirtualnym świecie Internetu - tj. tworzenie kont internetowych w szerokim rozumieniu, nabywanie umiejętności posługiwania się komputerem przy korzystaniu z e-usług między innymi obsługi kont bankowych. Również istotnym argumentem w kształceniu informatycznym jest możliwość korzystania  z platformy e-urząd oferowanej przez Gminę Miejską Hrubieszów. W pierwszym etapie działania pracowni, jako wkład własny, zostaną przeprowadzone dwa otwarte kursy w ilości 2x20 godzin (45min). Stworzone centrum w godzinach pracy szkoły służyć będzie jako pracownia komputerowa, po zajęciach lekcyjnych udostępniona publicznie do chwili zamknięcia szkoły (do godz. 2000). Projekt zaplanowany jest we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami m. in. „Jestem" im. św. Jana Bosko przy parafii Św. Ducha w Hrubieszowie oraz  z samorządami hrubieszowskich osiedli. Takie działania mają na celu wieloaspektowość przedsięwzięcia, jak i integrację środowisk lokalnych. Sprzęt jaki zostanie zainstalowany, będzie charakteryzował się wysokimi parametrami, co pozwoli na bezproblemową realizuję programów dydaktycznych oraz przedstawionych zadań powyżej. Projekt umożliwi starszym mieszkańcom naszego miasta dostosowanie się do wymogów obecnych czasów.

 

Proponowana lokalizacja zadania:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie