6. Sprawny Senior

Przyjęty
Wartość projektu
13000zł

Nr projektu: 6

Zadanie polega na zorganizowaniu półrocznych zajęć sportowych dla 30 osobowej grupy seniorów  z naszego miasta. Będzie to 10 wyjazdów na basen,  6 zajęć tanecznych oraz 5 spotkań na siłowni zewnętrznej pod okiem instruktora.
Zaplanowane działania wpłyną na kondycję seniorów i sposób ich myślenia. Sprawny senior, który nie skupia się na dolegliwościach i ograniczeniach może zaangażować się w działania społeczno-kulturalne. Ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Posiadane przez tę grupę doświadczenie, między innymi zawodowe i społeczne, nabiera szczególnie istotnego znaczenia. Warto pokazywać, że osoba starsza nie tylko potrzebuje wsparcia, ale oferując, bądź świadcząc pomoc, wiedzą  i doświadczeniem może służyć innym.
Organizowane wyjazdy na basen przez seniorów z Klubu Złotego Wieku pokazały, że jest to dobry trening całego ciała, który rozluźnia mięśnie i pozytywnie wpływa na narządy ruchu. Sprawny Senior to szczęśliwy Senior, dlatego chcemy aby z takiej formy aktywności skorzystali nie tylko członkowie klubu, ale też inni seniorzy mieszkańcy miasta Hrubieszowa, którzy nie należą do żadnej grupy. Wyjazdy będą odbywać się 2 x w miesiącu, o czym będziemy informować ogłoszeniem w lokalnych mediach, gablotach informacyjnych, stronie internetowej Hrubieszowskiego Domu Kultury i Urzędu Miasta oraz przez tzw. przekaz szeptany. Oferta kierowana jest do osób 65+ , które zgłoszą chęć udziału w zadaniu. Zapisy i informacje przyjmowane będą przez opiekuna Klubu Złotego Wieku. Przygotowany będzie harmonogram 10 wyjazdów na basen, po wcześniejszym ustaleniu terminów z pracownikami Parku Wodnego. Maksymalnie z oferty może skorzystać 300 osób, bo z doświadczenia wiemy, że nie będzie to ta sama grupa osób.
drogowego. Plac manewrowy będzie także wykorzystany do popularyzowania wśród najmłodszych mieszkańców Hrubieszowa roweru, jako środka transportu, rekreacji i sportu.

Proponowana lokalizacja zadania:

Hrubieszowski Dom Kultury