7. Akademia Młodych Orłów III (projekt odrzucony)

Odrzucony
Wartość projektu
25000zł

Nr projektu: 7

Organizacja zajęć sportowo–rekreacyjnych dla dzieci  i młodzieży z terenu miasta Hrubieszowa.

Proponowana lokalizacja zadania:

Hrubieszów

Projekt odrzucony