9. Plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3

Przyjęty
Wartość projektu
25000zł

Nr projektu: 9

Celem realizacji zadania jest właściwe przygotowanie uczniów oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej do bezpiecznego korzystania z dróg miejskich. Szkoły w Hrubieszowie kładą bardzo duży nacisk na działania  z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdego roku wiosną dzieci  w szkołach zdają egzamin na kartę rowerową. W placówkach szkolnych odbywają się również zajęcia  z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie i strażnikami miejskimi na temat prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Uczniowie biorą udział w turniejach i konkursach o ruchu drogowym. Podczas niektórych turniejów oprócz rozwiązywania testów z przepisów ruchu drogowego mają za zadanie wykonywać zajęcia praktyczne ,tj. jazda na rowerze po miasteczku ruchu drogowego oraz torze przeszkód.
Chcemy stworzyć stałe miejsce, w którym dzieci z Hrubieszowa mogą nauczyć się zasad poruszania się na drodze. Plac manewrowy będzie więc do dyspozycji szkół podstawowych i okolicznych przedszkoli oraz dzieci z części miasta usytuowanych przy szkole. Dzieci będą mogły korzystać z tego miejsca podczas zajęć techniki, a także w ramach świetlicy. Na plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego będą mogły przychodzić również w godzinach popołudniowych i w weekendy wraz z rodzicami, i pod ich opieką doskonalić swoje umiejętności jazdy na rowerze. Będą też na placu przeprowadzane egzaminy na kartę rowerową, organizowane konkursy i turnieje na temat ruchu

Proponowana lokalizacja zadania:

Pomiędzy budynkiem szkoły  a ogrodzeniem od strony  ul. Zamojskiej poprzez zagospodarowanie trawnika