Rozpoczynamy głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2023 r.

16 08.22
Budżet obywatelski

WYDRUKUJ[0]

 

Lista projektów dopuszczonych do głosowania z opisem TUTAJ

Głosowanie odbywa się:
a) w formie papierowej poprzez:

 • wypełnienie i wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do zaplombowanej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego urny znajdującej się w Wydziale Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji w Urzędzie Miasta Hrubieszów – ul. 3 Maja 15 pok. 1 (budynek MOPS-u);
 • wypełnienie i przesłanie wypełnionej karty do głosowania w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski – głosowanie” na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów;

b) w formie elektronicznej poprzez:

 • oddanie głosu za pomocą platformy partycypacji społecznej [ZAGŁOSUJ]
 • przesłanie na adres e-mail: budzetobywatelskiat[1]miasto [dot] hrubieszow [dot] pl wypełnionej zeskanowanej karty do głosowania

Zasady głosowania:

 • prawo głosu ma mieszkaniec Gminy Miejskiej Hrubieszów, który najpóźniej w dniu oddania głosu kończy 16 lat;
 • głosować można jednorazowo;
 • głosować można tylko na jeden projekt;
 • głosować należy stawiając znak „X” przy wybranym projekcie.

Oddany głos uważa się za nieważny w przypadku:

 • niespełnienia wymogów określonych w zasadach głosowania;
 • oddania głosu po terminie;
 • oddania głosu na więcej niż jeden projekt lub nie zaznaczenia żadnego projektu;
 • wpisaniu danych na karcie do głosowania w sposób niekompletny lub nieczytelny.

Głosujemy do dnia 14 września 2022 r.

Ustalenia wyników głosowania z uwzględnieniem głosowania bezpośredniego, korespondencyjnego i elektronicznego dokonuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego poprzez zsumowanie głosów oddanych na poszczególne projekty.

| Klauzula informacyjna RODO |

| Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów |


Adres źródłowy: https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/aktualnosci/rozpoczynamy-glosowanie-w-budzecie-obywatelskim-2023-r

Załączniki
 • [0] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/WYDRUKUJ.jpg
 • [1] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif