O platformie

Internetowa platforma partycypacyjna to narzędzie, które ułatwi mieszkańcom komunikację i umożliwi szybsze załatwienie spraw poprzez elektronizację niektórych procesów tj. przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami które są nieodzownym elementem rewitalizacji, zgłaszanie usterek w mieniu zarządzanym przez Gminę Miejską Hrubieszów, a także w pełni usprawniający wybór projektów w ramach corocznego budżetu obywatelskiego.

Platforma Partycypacji Społecznej powstała w ramach projektu pn.: ,,Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno -gospodarcze miasta". Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

PPS to narzędzie, które umożliwi mieszkańcom  miasta w  prosty i szybki sposób uczestniczyć w długofalowym procesie partycypacyjnym jakim jest rewitalizacja.

 


Adres źródłowy: https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/strona/o-platformie

Załączniki