Budżet Obywatelski 2020

BO2020[0]

Miasto rozpoczęło procedurę związaną z planowaniem budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2020. Propozycje do realizacji może zgłosić każdy mieszkaniec, a o ich wyborze zdecyduje głosowanie.

Każdy mieszkaniec Hrubieszowa jest uprawniony do złożenia jednej propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Wymagana liczba podpisów mieszkańców na liście poparcia projektu wynosi co najmniej 15 osób, nie uwzględniając zgłaszającego projekt.

O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w każdym roku budżetowym wynosi 100 000 zł.

Harmonogram naboru projektów budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 rok

 • 8 lipca - 9 września - kampania edukacyjno-informacyjna i składanie projektów
 • 9 - 20 września - weryfikacja i opiniowanie projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
 • 20 września - publikacja informacji o projektach dopuszczonych oraz o projektach niedopuszczonych do głosowania
 • 21 - 27 września - składanie odwołań od decyzji Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
 • 28 września - 4 października - rozpatrzenie odwołań przez Burmistrza Miasta
 • 4 października - publikacja projektów dopuszczonych do głosowania
 • 7 - 25 października - głosowanie mieszkańców
 • 26 - 28 października - liczenie głosów
 • 29 października - ogłoszenie wyników
 • do 15 listopada - wpisanie zwycięskich projektów do budżetu Miasta na 2020 rok.

Adres źródłowy: https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/bo2020

Załączniki
 • [0] https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/2019-08/bo2019%5B1%5D.jpg?itok=7e2v7E95