Budżet Obywatelski 2020

BO2020

Miasto rozpoczęło procedurę związaną z planowaniem budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2020. Propozycje do realizacji może zgłosić każdy mieszkaniec, a o ich wyborze zdecyduje głosowanie.

Każdy mieszkaniec Hrubieszowa jest uprawniony do złożenia jednej propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Wymagana liczba podpisów mieszkańców na liście poparcia projektu wynosi co najmniej 15 osób, nie uwzględniając zgłaszającego projekt.

O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w każdym roku budżetowym wynosi 100 000 zł.

Harmonogram naboru projektów budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 rok

  • 8 lipca - 9 września - kampania edukacyjno-informacyjna i składanie projektów
  • 9 - 20 września - weryfikacja i opiniowanie projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
  • 20 września - publikacja informacji o projektach dopuszczonych oraz o projektach niedopuszczonych do głosowania
  • 21 - 27 września - składanie odwołań od decyzji Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
  • 28 września - 4 października - rozpatrzenie odwołań przez Burmistrza Miasta
  • 4 października - publikacja projektów dopuszczonych do głosowania
  • 7 - 25 października - głosowanie mieszkańców
  • 26 - 28 października - liczenie głosów
  • 29 października - ogłoszenie wyników
  • do 15 listopada - wpisanie zwycięskich projektów do budżetu Miasta na 2020 rok.