Projekty

Wartość projektu:
25 000zł

Doposażenie pracowni tkackiej w Hrubieszowskim Domu Kultury w historyczne m. in. w krosna, kołowrotki, kądziele, snowalnice, co pozwoli na przeprowadzenie żywych lekcji historii o regionie i rzemiośle dla uczniów we współpracy ze szkołami oraz warsztatów rękodzielniczych, a także dodruk książki autorstwa Magdaleny Sielickiej „Historia kilimowa ze Lwowa do Hrubieszowa” wydanej w 2017 r.

Wartość projektu:
12 000zł

Wydanie albumu ”Krótka historia sportu hrubieszowskiego” poświęconego zarówno historii sportu w Hrubieszowie jak również hrubieszowskim sportowcom.

Wartość projektu:
25 000zł

- Cykl spotkań ze znanymi ludźmi dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- Zakup książek z dużą czcionką dla osób, których męczy tradycyjny druk, dyslektyków, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością wzroku;
- Zakup książki mówionej (tzw. audiobooków).

Wartość projektu:
25 000zł

- Stworzenie ogólnodostępnego centrum multimedialnego - zakup komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem;
- Przeprowadzenie cyklicznych szkoleń i kursów m. in. w zakresie podstaw obsługi komputera, aplikacji Office, poruszania się w internecie.

Wartość projektu:
16 500zł

Stworzenie dwuczęściowej zielonej mobilnej wyspy - altany o powierzchni ok. 16 m2, składającej się z podłogi, ławek, i pergoli, zbudowanych z drewna, w pełni przenośnych, na których umieszczone zostaną rośliny w donicach. Obie części można ustawiać razem lub niezależnie od siebie.

Wartość projektu:
13 000zł

Zorganizowanie półrocznych zajęć sportowych dla seniorów z Gminy Miejskiej Hrubieszów (jednorazowa grupa – 30 osób) – 10 wyjazdów na basen, 6 zajęć tanecznych oraz 5 spotkań z instruktorem na siłowni zewnętrznej.

Wartość projektu:
25 000zł

Organizacja zajęć sportowo–rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Hrubieszowa.

Wartość projektu:
25 000zł

Stworzenie profesjonalnego laboratorium językowego jako pomocy dydaktycznej w nauczaniu języków obcych w szkole oraz udostępnianie go podczas kursów językowych organizowanych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Wartość projektu:
25 000zł

Celem realizacji zadania jest właściwe przygotowanie uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Hrubieszów, a także dzieci nie uczęszczających jeszcze do przedszkola, do bezpiecznego korzystania z dróg, poprzez praktyczne nauczanie zasad ruchu drogowego niezbędnych do zdania egzaminu na kartę rowerową m.in. poprzez organizacje zajęć dydaktycznych, zajęć z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie i Straży Miejskiej, turniejów i konkursów.

Wartość projektu:
25 000zł

Zainstalowanie kamer w Śródmieściu w miejscach szczególnie narażonych na wandalizm, kradzież i rozboje, a także na łamanie przepisów ruchu drogowego.

Wartość projektu:
25 000zł

Zakup i montaż systemu monitoringu na terenie HOSiR w Hrubieszowie.