Projekty

Wartość projektu:
25 000zł

Odmulenie i oczyszczenie istniejących oczek wodnych, a następnie obsadzenie roślinnością, postawienie ławeczek i stworzenie tym samym miejsca do odpoczynku dla mieszkańców

 

Wartość projektu:

Poprawa wyglądu skweru poprzez wykonanie pielęgnacji istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia

 

Wartość projektu:
25 000zł

Montaż 3 wieloosobowych trampolin ziemnych oraz przytwierdzenie do podłoża ziemnego 2 podwójnych stołów parkowych z siedziskami do gier planszowych jako doposażenie miejsca rozrywki intelektualnej i rekreacji sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie. Trampolina w kształcie kwadratów, połączonych ze sobą w układzie jedna styczna do drugiej utworzy wielostanowiskowe urządzenie do zabawy.

Wartość projektu:
25 000zł

Projekt zaprasza mieszkańców Hrubieszowa do świętowania 100-lecia Biblioteki poprzez współtworzenie niestandardowej oferty dla odbiorców. Wzbogacenie zbiorów Biblioteki w książki z dużym drukiem, audiobooki oraz gry planszowe dla rodzin i pasjonatów oraz 4 spotkania ze znanymi z mediów, świata kultury i literatury ludźmi.

Wartość projektu:
25 000zł

Zagospodarowanie zielonej przestrzeni wokół boisk ORLIKA przy Szkole Podstawowej nr 3 poprzez montaż elementów Street Workout Parku oraz zestawu sprawnościowego stożek.

Wartość projektu:
25 000zł

Projekt zakłada budowę placu do Street Workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie. Plac to kompaktowe urządzenia sprawnościowe łączące w sobie klasyczne drabinki i drążki z urządzeniami siłowni plenerowej

 

Wartość projektu:
25 000zł

Projekt zakłada zasadzenie 12 szt. Platanów klonolistnych na deptaku miejskim w rzędzie wzdłuż ul. Rynek w miejsce istniejących drzew w donicach.

 

Wartość projektu:
8 200zł

Budowa chodnika łączącego ul. Podzamcze z ul. Zamojską w celu ułatwienia komunikacji pieszej oraz poprawy estetyki obecnie zaniedbanego przejścia.