Projekty

Wartość projektu:
25 000zł

Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami

Wartość projektu:
23 500zł

Teren przy blokach na ul. Polnej 40 i 40a