Rozpoczynamy głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2022 r.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszów na rok 2025

 • 02
  Kwiecień 2024
  31
  Maj 2024

  Zgłaszanie przez mieszkańców Miasta propozycji projektów oraz ich promocja.

 • 03
  Czerwiec 2024
  28
  Czerwiec 2024

  Ocena formalno - prawna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez Zespół, poinformowanie o wynikach oceny.

 • 19
  Sierpień 2024
  17
  Wrzesień 2024

   Głosowanie mieszkańców przez 30 dni od dnia opublikowania listy projektów.

 • 19
  Sierpień 2024

  Publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania.

 • 01
  Październik 2024

  Ogłoszenie wyników

 • 15
  Listopad 2024

  Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu Miasta na rok 2025.

 • 01
  Styczeń 2025
  31
  Grudzień 2025

  Realizacja projektów wybranych w głosowaniu

16 08.21
Budżet obywatelski

WYDRUKUJ

 

Lista projektów dopuszczonych do głosowania z opisem TUTAJ

Głosowanie odbywa się:
a) w formie papierowej poprzez:

 • wypełnienie i wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do zaplombowanej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego urny znajdującej się w Wydziale Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji w Urzędzie Miasta Hrubieszów – ul. 3 Maja 15 pok. 1 (budynek MOPS-u);
 • wypełnienie i przesłanie wypełnionej karty do głosowania w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski – głosowanie” na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów;

b) w formie elektronicznej poprzez:

Zasady głosowania:

 • prawo głosu ma mieszkaniec Gminy Miejskiej Hrubieszów, który najpóźniej w dniu oddania głosu kończy 16 lat;
 • głosować można jednorazowo;
 • głosować można tylko na jeden projekt;
 • głosować należy stawiając znak „X” przy wybranym projekcie.

Oddany głos uważa się za nieważny w przypadku:

 • niespełnienia wymogów określonych w zasadach głosowania;
 • oddania głosu po terminie;
 • oddania głosu na więcej niż jeden projekt lub nie zaznaczenia żadnego projektu;
 • wpisaniu danych na karcie do głosowania w sposób niekompletny lub nieczytelny.

Głosujemy do dnia 14 września 2021 r.

Ustalenia wyników głosowania z uwzględnieniem głosowania bezpośredniego, korespondencyjnego i elektronicznego dokonuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego poprzez zsumowanie głosów oddanych na poszczególne projekty.

| Klauzula informacyjna RODO |

| Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów |