Wyniki głosowania na projekty budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2022

BO 2022
28 09.21
Budżet obywatelski

Zespół ds. budżetu obywatelskiego informuje, że do realizacji na rok 2022 zostały przyjęte następujące projekty:

  1. TwojaOtwaRtaBiblioTeka na 100 lat - 434 głosy

  2. Budowa placu Street Workout przy SP Nr 1 w Hrubieszowie - 347 głosów

  3. Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej przestrzeni wokół boisk Orlika przy Szkole Podstawowej nr 3 - 326 głosów

  4. Budowa chodnika na działce 1159 - 285 głosów

Ogółem oddanych głosów - 1660
Głosy ważne - 1574
Głosy nieważne - 86