Kocie adopcje - Hrubieszów

Odrzucony
Wartość projektu
25000zł

Status: odrzucony

Lokalizacja: Prywatny dom Wnioskodawcy

Inicjatywa ma na celu zapobieganie bezdomności kotów na terenie miasta poprzez pośrednictwo w ich adopcji oraz pomoc w leczeniu oraz w procesie sterylizacji i kastracji.

Powód odrzucenia: Miejsce realizacji projektu niezgodne z regulaminem – nieruchomość niebędąca własnością miasta.