Budżet obywatelski

#000000

Wyniki głosowania na projekty budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2020

Zespół ds. budżetu obywatelskiego informuje, że do realizacji na rok 2020 zostały przyjęte następujące projekty:

1. Centrum Multimedialne dla społeczności miasta – 1093 głosy.
2. Plac manewrowy pod mini miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 – 572 głosy.
3. Laboratorium językowe dla wszystkich – 436 głosy.
4. Zielona mobilna wyspa na Deptaku w Hrubieszowie – 289 głosy.
 

 

Budżet obywatelski na rok 2020. Masz pomysł? Zgłoś go i zagłosuj

Miasto rozpoczęło procedurę związaną z planowaniem budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2020. Propozycje do realizacji może zgłosić każdy mieszkaniec, a o ich wyborze zdecyduje głosowanie.

Każdy mieszkaniec Hrubieszowa jest uprawniony do złożenia jednej propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Wymagana liczba podpisów mieszkańców na liście poparcia projektu wynosi co najmniej 15 osób, nie uwzględniając zgłaszającego projekt.

O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania.