Budżet obywatelski

#000000

Budżet obywatelski na rok 2020. Masz pomysł? Zgłoś go i zagłosuj

Miasto rozpoczęło procedurę związaną z planowaniem budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2020. Propozycje do realizacji może zgłosić każdy mieszkaniec, a o ich wyborze zdecyduje głosowanie.

Każdy mieszkaniec Hrubieszowa jest uprawniony do złożenia jednej propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Wymagana liczba podpisów mieszkańców na liście poparcia projektu wynosi co najmniej 15 osób, nie uwzględniając zgłaszającego projekt.

O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania.