Konsultacje

1
Ankieta oceny systemu komunikacji Jednostek Pomocniczych Miasta Hrubieszów z mieszkańcami
Data zakończenia
2
Ankieta oceny systemu komunikacji Urzędu Miasta Hrubieszów z mieszkańcami
Data zakończenia
3
Badanie sondażowe – ankieta internetowa, dotycząca preferencji mieszkańców w zakresie wykorzystania roweru jako środka transportu na potrzeby opracowania pn.: „Program rozbudowy ścieżek rowerowych w mieście Hrubieszów”.
Data zakończenia
4
Ankieta dotycząca funkcjonowania Urzędu Miasta Hrubieszów
Data zakończenia
5
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Data zakończenia