Konsultacje

1
Najpiękniejsze posesje i balkony - Hrubieszów 2021
Data zakończenia
2
Ankieta dla mieszkańców Hrubieszowa dotycząca nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie i drogi krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa.
Data zakończenia
3
Ankieta dla rodziców dotycząca utworzenia żłobka na terenie miasta Hrubieszowa
Data zakończenia
4
Karta pomysłu
Data zakończenia
5
Najpiękniejszy balkon oraz posesja
Data zakończenia