Konsultacje

1
Badanie sondażowe – ankieta internetowa, dotycząca preferencji mieszkańców w zakresie wykorzystania roweru jako środka transportu na potrzeby opracowania pn.: „Program rozbudowy ścieżek rowerowych w mieście Hrubieszów”.
Data zakończenia
2
Ankieta dotycząca funkcjonowania Urzędu Miasta Hrubieszów
Data zakończenia
3
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Data zakończenia
4
Najpiękniejsze posesje i balkony - Hrubieszów 2022
Data zakończenia
5
Najpiękniejsze posesje i balkony - Hrubieszów 2021
Data zakończenia