Ankieta oceny systemu komunikacji Urzędu Miasta Hrubieszów z mieszkańcami

Ankieta oceny systemu komunikacji Urzędu Miasta Hrubieszów z mieszkańcami

Kategoria konsultacji
Rozwój lokalny
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w poniższej ankiecie, której rezultat pomoże w opracowaniu Strategii otwartego rządzenia i systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Jest to jedno z zadań projektu pn."Rozwój lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców Miasta Hrubieszów w celu oceny systemu komunikacji z Urzędem Miasta Hrubieszów.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy.

System komunikacji rozumiany jest jako sposób przekazywania i odbierania informacji pomiędzy dwoma osobami lub podmiotami.


ANKIETA

Pytania Kilka razy w miesiącu Raz na miesiąc Kilka razy w roku Raz w roku lub rzadziej Nie korzystałem(am)

2. Proszę określić przybliżony termin ostatniego kontaktu z Urzędem Miasta Hrubieszów

Pytania Zdecydowanie źle Źle Trudno powiedzieć Dobrze Zdecydowanie dobrze Nie korzystałem(am)

4. Jaki jest Pana/Pani preferowany sposób komunikacji z Urzędem Miasta Hrubieszów?
* (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi)

Pytania Zdecydowanie źle Źle Trudno powiedzieć Dobrze Zdecydowanie dobrze

Pytania Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam


Pytania Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam

Pytania Zdecydowanie źle Źle Trudno powiedzieć Dobrze Zdecydowanie dobrze


11. Czy wie Pan/Pani czym są konsultacje społeczne?

12. Czy był(a) Pan/Pani poinformowany(a) o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania dokumentów strategicznych, miejscowych planów zagospodarowania, programów rewitalizacji itp.?
* (w przypadku wyboru odpowiedzi "NIE" proszę przejść do pytania nr 17)

13. W jaki sposób Pan/Pani dowiedział(a) się o planowanym wydarzeniu/wydarzeniach?
* (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi)

14. Czy brał(a) Pan/Pani udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania dokumentów strategicznych, miejscowych planów zagospodarowania, programów rewitalizacji itp.?
* (w przypadku wyboru odpowiedzi "NIE" proszę przejść do pytania nr 15a

15. Proszę podać czego dotyczyły konsultacje społeczne w których brał(a) Pan/Pani udział:

15a. Proszę podać przyczynę braku udziału w konsultacjach społecznych:

* (nie dotyczy w przypadu wybrania odpowiedzi "NIE" w pytaniu nr 14)
Pytania Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam

17. Czy brał(a) Pan/Pani udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim?
* (w przypadku wyboru odpowiedzi"NIE" proszę przejść do pytania nr 18a)

Pytania Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam

18a. Proszę podać przyczynę braku udziału w głosowni nad Budżetem Obywatelskim?
Informacje o respondencie
19. Jaką grupę społeczną Pan/Pani reprezentują w komunikacji z Urzędu Miasta Hrubieszów?
20. Wiek
21. Wykształcenie
22. Miejsce zamieszkania