Ankieta oceny systemu komunikacji Jednostek Pomocniczych Miasta Hrubieszów z mieszkańcami