Ankieta oceny systemu komunikacji Jednostek Pomocniczych Miasta Hrubieszów z mieszkańcami

Ankieta oceny systemu komunikacji Jednostek Pomocniczych Miasta Hrubieszów z mieszkańcami

Kategoria konsultacji
Rozwój lokalny
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w poniższej ankiecie, której rezultat pomoże w opracowaniu Strategii otwartego rządzenia i systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Jest to jedno z zadań projektu pn."Rozwój lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców Miasta Hrubieszów w celu oceny systemu komunikacji Jednostek Pomocniczych Miasta Hrubieszów z mieszkańcami.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy.

System komunikacji rozumiany jest jako sposób przekazywania i odbierania informacji pomiędzy dwoma osobami lub podmiotami.


ANKIETA

1. Czy komunikuje się Pan/Pani z jednostką pomocniczą Miasta Hrubieszów (tzn. był(a) na spotkaniu, wydarzeniu związanym z działalnością samorządu osiedla lub sołectwa)?
(* w przypadku wyboru odpowiedzi "NIE" proszę przejść do pytania nr 16)

Pytania Kilka razy w miesiącu Raz na miesiąc Kilka razy w roku Raz w roku lub rzadziej Nie korzystałem(am)

3. Proszę określić przybliżony termin ostatniego kontaktu z samorządem osiedla lub sołectwem?

Pytania Zdecydowanie źle Źle Trudno powiedzieć Dobrze Zdecydowanie dobrze Nie korzystałem(am)

5. Jaki jest Pana/Pani preferowany sposób komunikacji z samorządem osiedla lub sołectwem?
(* proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi)

Pytania Zdecydowanie źle Źle Trudno powiedzieć Dobrze Zdecydowanie dobrze

7. Czy brał(a) Pan/Pani udział w zebraniach mieszkańców osiedla lub sołectwa?
(* w przypadku wyboru odpowiedzi "NIE" proszę przejść do pytania nr 10)
 
 

 

 


8. W jaki sposób Pan/Pani dowiedział(a) się o planowanym zebraniu/zebraniach mieszkańców osiedla lub sołectwa?
(* proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi)

Pytania Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam

10. Dlaczego nie brał(a) Pan/Pani udziału w zebraniu/zebraniach mieszkańców osiedla lub sołectwa?

11. Czy brał(a) Pan/Pani w wydarzeniach zorganizowanych przez samorząd osiedla lub sołectwa?
* (w przypadku wyboru odpowiedzi "NIE" proszę przejść do pytania nr 15)


13. W jaki sposób Pan/Pani dowiedział(a) się o planowanym wydarzeniu/wydarzeniach?
* (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi)

Pytania Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam

15. Dlaczego nie brał Pan/Pani udziału w wydarzeniu/wydarzeniach zorganizowanych przez samorząd osiedlowy lub sołecki?

16. Proszę podać przyczyny Pana/Pani braku kontaktu z samorządem osiedla lub sołectwem?


18. Czy komunikuje się Pan/Pani z organami konsultacyjnymi Miasta Hrubieszów? (tzn. był na spotkaniu, wydarzeniu itp. związanym z działalnością hrubieszowskich rad: Seniorów, Kobiet, Młodzieży, Sportu lub Gminnej Rady Pożytku Publicznego)
* (w przypadku wyboru odpowiedzi "NIE" proszę przejść do pytania nr 29

Pytania Kilka razy w miesiącu Raz na miesiąc Kilka razy w roku Raz w roku lub rzadziej Nie korzystałem(am)

20. Proszę określić przybliżony termin ostatniego kontaktu z radami społecznymi Miasta Hrubieszów?

Pytania Zdecydowanie źle Źle Trudno powiedzieć Dobrze Zdecydowanie dobrze Nie korzystałem(am)

22. Jaki jest Pana/Pani preferowany sposób komunikacji z samorządem osiedla lub sołectwem?
* (proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi)

Pytania Zdecydowanie źle Źle Trudno powiedzieć Dobrze Zdecydowanie dobrze

24. Czy brał Pan/Pani udział w wydarzeniach organizowanych przez Rady Społeczne Miasta Hrubieszów?
* (w przypadku wyboru odpowiedzi "NIE" proszę przejść do pytania nr 28)


26. W jaki sposób Pan/Pani dowiedział(a) się o planowanym wydarzeniu/wydarzeniach?
* (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi)

Pytania Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Trudno powiedzieć Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam

28. Dlaczego nie brał Pan/Pani udziału w wydarzeniu/wydarzeniach zorganizowanych przez organy konsultacyjne/rady społeczne Miasta Hrubieszów?

29. Proszę podać przyczyny Pan/Pani braku kontaktu z organami konsultacyjnymi / radami społecznymi Miasta Hrubieszów:


Informacje o respondencie
31. Jaką grupę społeczną Pan/Pani reprezentuje w komunikacji z Urzędem Miasta Hrubieszów?
32. Wiek
33. Wykształcenie
34. Miejsce zamieszkania