Ankieta dla rodziców dotycząca utworzenia żłobka na terenie miasta Hrubieszowa

Ankieta dla rodziców dotycząca utworzenia żłobka na terenie miasta Hrubieszowa

Czy posiada Pan/i dzieci w wieku do 3 lat? Jeśli nie - prosimy w kolejnych pytaniach zaznaczać wedle uznania odpowiedź "nie dotyczy".

Tak 104
Nie 25
Nie dotyczy 7
Brak odpowiedzi 4

Czy byłby/byłaby Pan(i) zainteresowany/a umieszczeniem dziecka w wieku do 3 lat w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Hrubieszów?

Tak 111
Nie 9
Nie dotyczy 15
Brak odpowiedzi 5

Proponowana lokalizacja – teren osiedla/sołectwa (można zaznaczyć kilka wedle uznania)?

Nr 1 „Pobereżany” 6
Nr 2 „Polna” 30
Nr 3 „Podgórze” 9
Nr 4 „Śródmieście” 25
„Sławęcin” 15
Nr 6 „Żeromskiego" 29
Nr 7 „Jagiellońskie” 22
Nr 8 „Kolejarz” 5
Nr 9 „Piłsudskiego” 28
Nr 10 „Zielone” 6
Nr 11 „Garnizon” 25
Nie mam zdania 14
Nie dotyczy 2
Nr 5 „Sławęcin” 8

Czy obecnie zamieszkuje Pan/Pani na terenie Hrubieszowa?

Tak 110
Nie 24
Nie dotyczy 1
Brak odpowiedzi 5

Na ile godzin planowałby Pan/Pani pozostawienie dziecka w żłobku?

Poniżej 8 godzin 50
Powyżej 8 godzin 71
Nie dotyczy 14
Brak odpowiedzi 5

Czy obecnie korzysta Pan/Pani z opieki nad dzieckiem do lat 3 przez osoby z rodziny lub poza nią?

Tak 77
Nie 38
Nie dotyczy 20
Brak odpowiedzi 5

Czy Pana/Pani zdaniem umieszczenie dziecka w żłobku umożliwiłoby podjęcie przez Pana/Panią pracy ?

Tak 106
Nie 3
Nie dotyczy 26
Brak odpowiedzi 5

Czy Pana/Pani zdaniem żłobek sprzyja rozwojowi społecznemu dziecka?

Tak 127
Nie 5
Nie dotyczy 3
Brak odpowiedzi 5