Ankieta dla Mieszkańców Miasta Hrubieszów - ocena instytucjonalna

Ankieta dla Mieszkańców Miasta Hrubieszów - ocena instytucjonalna

Urząd jest dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych

Udogodnienia dla klientów Urzędu są wystarczające (np. wyposażenie budynków administracji, oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne, parkingi)

Urzędnicy dokładnie i starannie udzielają informacji

Urzędnicy udzielają kompleksowych informacji

Urzędnicy komunikują się w sposób zrozumiały

Czas oczekiwania na informację jest optymalny

Urzędnicy są kompetentni zawodowo, procesjonalnie załatwiają sprawy

Urzędnicy z własnej inicjatywy wskazują możliwości załatwienia sprawy

Urzędnicy są decyzyjni (samodzielnie podejmują decyzje)

Urzędnicy są pomocni w wypełnianiu wszelkich dokumentów i druków

Urzędnicy wykazują się życzliwością w podejściu do mieszkańca

Dostosowanie Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Udogodnienia dla klientów Urzędu

Rzetelność informacji

Kompleksowość informacji

Zrozumiałość komunikatów

Szybkość udzielania informacji

Kompetencje urzędników

Zaangażowanie urzędników

Samodzielność i decyzyjność urzędników

Empatia urzędników

Życzliwość urzędników

Zapewnienie dostępności Urzędu i świadczonych usług wszystkim mieszkańcom (w tym osobom starszym, niepełnosprawnym)

Zapewnianie mieszkańcom dostępu do aktualnej informacji

Zapewnienie wysokiej jakości udzielanych mieszkańcom informacji (rzeczowość, kompleksowość, jasność, szybkość)

Zapewnienie wysokiej jakości obsługi mieszkańców (kompetencje urzędników, samodzielność i decyzyjność)

Zapewnienie wysokiej jakości obsługi mieszkańców (życzliwość, zaangażowanie, empatia)

Zastosowanie technologii w realizacji usług dla mieszkańców (umożliwienie załatwienia spraw przez internet)

Konsultowanie z mieszkańcami istotnych dla miasta lub mieszkańców spraw

System zarządczy w małym stopniu uwzględniający zarządzanie strategiczne, ewaluację

Proszę wskazać inne obszary działania Miasta jeśli wymagają interwencji

Opracowanie systemu szkoleń dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta

Zwiększenie partycypacji społecznej

Wykorzystanie dobrych praktyk w zarządzaniu strategicznych innych jednostek samorządowych

Opracowanie i wdrożenie niezbędnych procedur poprawiających efektywność pracy

Poprawa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Urzędu

Przekształcenie /utworzenie jednostek organizacyjnych samorządu pozwalających na zwiększenie aktywności mieszkańców i ożywienie gospodarcze miasta

Wdrożenie standardów dostępności w obsłudze interesantów Urzędu

Wdrożenie systemu oceny zarządzania strategicznego miasta oraz ewaluacji

Proszę wskazać inne działania zmierzające do poprawy funkcjonowania administracji lokalnej w wymiarze strategicznym