Wynki ankiety dla mieszkańców Hrubieszowa

Wynki ankiety dla mieszkańców Hrubieszowa

1. Jak ocenia Pan/Pani stan powietrza w mieście Hrubieszów?  

Bardzo dobrze 12
Dobrze 92
Tak sobie 77
Słabo 43
Bardzo słabo 24

1.1. Czy uważa Pan/Pani, że piece węglowe tzw. “kopciuchy” mają niekorzystny wpływ na stan powietrza w Hrubieszowie?

Zdecydowanie tak 155
Raczej tak 58
Raczej nie 21
Zdecydowanie nie 12
Nie wiem 2

1.2. Czy Urząd Miasta powinien działać na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście Hrubieszów?

Zdecydowanie tak 172
Raczej tak 58
Raczej nie 8
Zdecydowanie nie 5
Nie wiem 5

1.3. Jak ocenia Pan/Pani wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE*) w Hrubieszowie? *OZE - skrót od Odnawialnych Źródeł Energii. Są to takie źródła energii jak elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne Są uznawane za bardziej przyjazne dla środowiska i nie korzystają z ograniczonych zasobów surowców kopalnych  Ziemi, takich jak: węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny.

Bardzo dobrze 54
Dobrze 42
Tak sobie 42
Słabo 65
Bardzo słabo 45

1.4. Czy istnieje potrzeba stałej obserwacji jakości stanu powietrza w Hrubieszowie, w celu informowania mieszkańców o aktualnym poziomie zanieczyszczeniu oraz sprawdzenia występuje konieczność szybkiego przeciwdziałania?

Zdecydowanie tak 138
Raczej tak 77
Raczej nie 23
Zdecydowanie nie 8
Nie wiem 2

1.5. Czy Urząd Miasta Hrubieszów prowadzi w wystarczającym stopniu działania informujące o tym, czym jest smog oraz jakie ma skutki dla zdrowia?

Tak 59
Nie 189

1.6. Jeśli tak, jak ocenia Pan/Pani działania Urzędu Miasta Hrubieszów informujące o tym, czym jest smog oraz jakie ma skutki dla zdrowia?

Bardzo dobrze 4
Dobrze 32
Tak sobie 44
Słabo 73
Bardzo słabo 47
Brak odpowiedzi 48

1.7. Czy Pan/Pani zdaniem, należy więcej działać na rzecz informowania mieszkańców Hrubieszowa na temat smogu oraz jakie ma skutki dla zdrowia?

Zdecydowanie tak 146
Raczej tak 81
Raczej nie 15
Zdecydowanie nie 4
Nie wiem 2

1.8. Czy Pan/Pani zdaniem, należy w widocznym miejscu w centrum Hrubieszowa umieścić informacyjną tablicę z czujnikami mierzącymi stan powietrza? Taka tablica przestawiałaby podstawowe informację o zanieczyszczeniach, wilgotności i temperaturze.

Zdecydowanie tak 161
Raczej tak 49
Raczej nie 27
Zdecydowanie nie 9
Nie wiem 2

2. Czy na przejściach dla pieszych na osiedlu zastosowano udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością? Zaznacz poprawną odpowiedz.

Tak 82
Nie 166

2.1. Jeśli tak, to jakie? Zaznacz poprawne odpowiedzi.

Sygnalizacja świetlna 20
Sygnalizacja dźwiękowa 34
Rampy krawężnikowe 9
Zmiana faktury nawierzchni 18
Obniżone krawężniki 53
Brak odpowiedzi 103
Nie zauwazyłam 1
Nic 1
Żadne 3
Na jakim osiedlu? Na moim żadne. 1
punkt 2, odpowiedź - nie 1

2.2 Jakie udogodnienia powinny zostać wprowadzone w pierwszej kolejności, zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi.

Sygnalizacja świetlna 53
Sygnalizacja dźwiękowa 69
Rampy krawężnikowe 48
Zmiana faktury nawierzchni 81
Obniżone krawężniki 136
Remont chodnika w kierunku likwidacji różnicy poziomów 148
Urządzenia i inne technologię ułatwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnością wzroku 72
Plac zabaw i siłownia przy Szkole Podstawowej nr 1 1
Zadbac o drogi bo zanim miepelnosprawny wjedxie na chodnik to wozek polamie na hrubieszowskich drogach 1
dłuższy czas zielonego światła 1
Udogodnieniem byłby dobrej jakości chodnik bo bardzo często osoba pełnosprawna ma problemy z poruszaniem się, infrastruktura jest w tragicznym stanie. 1
brak chodników zapomina się o osiedlach domów jednorodzinnych 1

3. Czy w Hrubieszowie znajduje się wystarczająca ilość miejsc, dostępnych dla wszystkich, gdzie bezpłatnie i aktywnie można spędzać czas, na rozwoju osobistym i zawodowym?

Tak 57
Nie 191

3.1. Jeśli tak, jak ocenia Pan/Pani możliwości bezpłatnego spędzania w nich czasu?

Bardzo dobrze 7
Dobrze 41
Tak sobie 45
Słabo 46
Bardzo słabo 33
Brak odpowiedzi 76

3.2. Czy w Hrubieszowie istnieje  szeroka możliwość bezpłatnego korzystania z spotkań, warsztatów i szkoleń, podczas których można rozwijać swoje zainteresowania w tym w zakresie nowych technologii ?

Tak 47
Nie 201

3.3. Jeśli tak, jak ocenia Pan/Pani dostępne w Hrubieszowie bezpłatne spotkania, warsztaty i szkolenia, podczas których można rozwijać swoje zainteresowania w tym w zakresie nowych technologii ?

Bardzo dobrze 3
Dobrze 29
Tak sobie 40
Słabo 45
Bardzo słabo 36
Brak odpowiedzi 95

3.4. Do jakich aktywności powinni mieć dostęp mieszkańcy Hrubieszowa? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Zajęcia komputerowe np. z zakresu programowania 69
Zajęcia z obsługi Internetu i mediów społecznościowych 60
Zajęcia z zakresu techniki: np. robotyki 80
Zajęcia z zakresu inteligentnych klocków 48
Zajęcia sportowe 135
Zajęcia artystyczne 101
Zajęcia z podstaw obywatelskich  ( i wiedzy o społeczeństwie) 85
Ciekawy wolontariat 102
zajęcia fotograficzne, filmowe, medialne 1
Historia hrubieszwa, ciekawe miejsca w nasxym mieście 1
Zalew 1
Pierwsza pomoc. Zajęcia z panowania nad emocjami. 1
Językowe 1
Rekreacyjne 1
Zajęcia dot. Utrzymywania zieleni na własnych posesjach, ogrodnictwo, majsterkowanie, obróbka materialow, spawanie np ogólnie rękodzieło artystyczne i użytkowe 1
kursy językowe bezpłatne 1
Wyżej wymienione punkty są skierowane dla dzieci? Czy osób 60+ ? Każda grupa wiekowa powinna mieć wybór, należy zastosować szeroką ofertę i dostosować ją do struktury wieku mieszkańców. 1
coś w rodzaju uniwersytetu 3 wieku/ wykładów i spotkań z ciekawymi ludźmi. Trochę zdrowia trochę rozrywki, niestety źle kojarzą się spotkania na których jest sprzedaż a chętnie bym poszła na zajęcia z dietetykiem, trenerem ale nie regularne a takie uczące 1
profilowane i nie tylko dla bezrobotnych lub ze średnim wyksztalceniem 1
Basen, Kino, Festyny 1

4. Jaka jest Pana/Pani ocena stanu zaspokojenia potrzeb osób z niepełnosprawnością w Hrubieszowie?

Bardzo dobry 3
Dobry 28
Taki sobie 109
Słaby 73
Bardzo słaby 35

4.1. Czy Pana/Pani zdaniem oddanie przez Urząd Miasta w Hrubieszowie mieszkań chronionych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, jest działaniem koniecznym?

Zdecydowanie tak 72
Raczej tak 120
Raczej nie 23
Zdecydowanie nie 10
Nie wiem 23

4.2. Czy Pana/Pani zdaniem oddanie przez Urząd Miasta w Hrubieszowie pracowni sensorycznej do potrzeb dzieci z autyzmem, jest działaniem koniecznym?

Zdecydowanie tak 116
Raczej tak 97
Raczej nie 18
Zdecydowanie nie 2
Nie wiem 15

4.3. Czy Pana/Pani zdaniem Urząd Miasta powinien zakupić transport dostosowany przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością?

Zdecydowanie tak 117
Raczej tak 88
Raczej nie 26
Zdecydowanie nie 3
Nie wiem 14

5. Jak ocenia Pan/Pani poziom przedsiębiorczości w mieście Hrubieszów?  

Bardzo dobrze 3
Dobrze 26
Tak sobie 90
Słabo 76
Bardzo słabo 53

5.1. Czy Urząd Miasta powinien działać na rzecz poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w mieście Hrubieszów?

Zdecydowanie tak 185
Raczej tak 51
Raczej nie 3
Zdecydowanie nie 2
Nie wiem 7

5.2. Jakie są największe problemy gospodarcze miasta Hrubieszów? Można zaznaczyć więcej niz. jedną odpowiedz. Prosimy wymieniać jedynie lokalne uwarunkowania - np. wysokie składki ZUS, leża poza kompetencjami Urzędu Miasta Hrubieszów.

Wysokie bezrobocie 70
Niewystarczająca ilość miejsc pracy 119
Niewykwalifikowana kadra 35
Duża migracja mieszkańców z miasta 112
Niewystarczająca możliwości rozwoju zawodowego 68
Starzenie się społeczeństwa 77
Niski poziom innowacji 46
Niski poziom rozwoju ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni socjalnych) 38
Protekcja 1
Cioci Plecy Wujka Barek😉 1
Młoda, niewykfalifikowana kadra, z brakiem doswiadczenia i wygórowanymi wymaganiami finansowymi na poczatku kariery zawodowej 1
Niewystarczająca ilość miejsc pracy to pierwszy czynnik stawiający Hrubieszów w słabej pozycji gospodarczej, powoduje to kolejny problem jakim jest migracja mieszkańców z miasta. Starzenie się społeczeństwa to konsekwencja poprzednich punktów. 1
Brak dużego inwestora - działalność przetwórcza z dużą iloscia miejsc pracy. 1
Tereny inwestycyjne z uzbrojeniem i infrastrukturą? Praca dla wykształconych a nie znajomych? Godziwe wynagrodzenia? Przede wszystkim peryferyjność miasta,tego się nie zmieni!!! Nie zachęca to inwestorów. 1
Brzydkie i niejednolite elewacje Sutki i ciąg sklepów przy przy Prostej, mamy piękne miasto to zadbajmy o estetykę bo nawet zrobienie zdjęcie bez różowej, fioletowej czy czarnej elewacji w tle wymaga gimnastyki 1
brak wielkich przedsiębiorstw mimo sprzyjających warunków infrastrukturalnych 1
Brak konkretnego inwestora w stworzenie fabryki, lokalizzacja miasta i wyskkie bezrobocie zapewnilyby tania sile robocza. A bliskosc do Ukrainy stwarza możliwość dogodnych uwarunkowan handlowych. 1

5.3. Czy Pana/Pani zdaniem Urząd Miasta powinien zainicjować powstanie zrzeszenia przedsiębiorców i pracodawców, działających w branży usług remontowo-budowlanych typu: producenci materiałów budowlanych, okien, drzwi itp; wykonawcy robót budowlanych, inspektorzy nadzoru, projektanci: celem stworzenia możliwości wspólnego realizowania większych przetargów?

Zdecydowanie tak 91
Raczej tak 97
Raczej nie 20
Zdecydowanie nie 13
Nie wiem 27

5.4. Czy Pana/Pani zdaniem Urząd Miasta powinien rozszerzyć kompetencje Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej

Zdecydowanie tak 55
Raczej tak 92
Raczej nie 31
Zdecydowanie nie 25
Nie wiem 45

5.5. Czy Pana/Pani zdaniem Urząd Miasta powinien zaproponować wsparcie w postaci szkolenia z zamówień publicznych skierowanych do Wykonawców (jak przygotować ofertę, jak zawiązać konsorcjum, jak udostępniać swoje zasoby do złożenia wspólnej oferty itp.)?

Zdecydowanie tak 93
Raczej tak 108
Raczej nie 21
Zdecydowanie nie 6
Nie wiem 20

5.6. Czy Pana/Pani zdaniem Urząd Miasta powinien zorganizować bezpłatne szkolenia zawodowe pod kątem zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców na brakującą kadrę (np. operatorzy maszyn budowlanych, spawacz, tynkarz, monter instalacji  itp.) oraz możliwości zatrudnienia?

Zdecydowanie tak 137
Raczej tak 83
Raczej nie 9
Zdecydowanie nie 10
Nie wiem 9